Uppdatering 4.2.0

Hej, järnvägare!

Vi har redan gett er en massa information om Uppdatering 4.2.0 under de senaste veckorna. Den första spelvärlden har nu uppdaterats. I slutet av nästa vecka, kommer alla spelvärldar att använda version 4.2.0.

Här är en sammanfattning av den viktigaste informationen. Uppdateringen introducerar några stora ändringar som vi har utvecklat i samarbete med spelare. Vi har även åtgärdat många buggar och avgörande prestandaförbättringar.

Allt nytt blir dock inte tillgängligt i alla spelvärldar nu direkt. Europa-världarna, DE-101 och US-102 får tillgång till allt nytt innehåll direkt efter uppdateringen. USA-scenariot måste starta om innan det nya innehållet blir tillgängligt. Klassiska spelvärldar får inledningsvis endast de nya Pluskontofunktionerna, varav tre direkt efter uppdateringen. Den detaljerade prestigeöversikten blir tillgänglig när spelvärldarna har startat om.

Följande information ger dig en översikt över uppdateringens viktigaste funktioner.

Prestanda och åtgärdade buggar

Laddningstiderna förbättras avsevärt i version 4.2.0. Vi har även tittat på vissa åtgärder när flera lok har valts och gjort att vissa skärmar öppnas snabbare.

Åtgärdade buggar är också en stor del av uppdateringen. Vi har lagt ner mycket arbete på att förbättra er spelupplevelse. En komplett lista är tillgänglig i ändringsloggssektionen i forumet.

Gränssnitt

Gränssnittet har förbättrats i samarbete med spelare. Den är nu åter mer lik den klassiska versionens gränssnitt. Utvecklingen fokuserade främst på fyra olika aspekter: översikt, läsbarhet, konsekvens och bekvämlighet. Här har vi gjort stora framsteg och vi fortsätter att arbeta på förbättringar.

Pluskonto

Pluskontot har kompletteras med fyra nya funktioner. Den efterfrågade funktionen att spara scheman har till slut tagit sig in i spelet. Pluskontot inkluderar numera även en detaljerad prestigeöversikt som spelare länge har efterfrågat. Ett reparationsfilter och en garanterad bonusvideo är också presenter i paketet. Efter uppdateringen ökas Pluskontots pris till 150 Guld. Till slutet av oktober kan det nya Pluskontot dock fortfarande köpas för 100 guld. Det innebär att du kan testa de nya funktionerna utan extra kostnad.

Fönster

Fönster är ett kraftfullt nytt verktyg i Rail Nation. Dessa listor kan placeras individuellt på skärmen, de kan flyttas, ändra storlek och ger direkttillgång till många funktioner. För närvarande finns det fyra olika fönster: förbund, lok, städer och tävlingar. Vi planerar redan att lägga till fler sådana hjälpmedel.

Chatt

Chatten har också omarbetats i version 4.2.0. Den har anpassats efter gränssnittet och dessa layout och läsbarhet har förbättrats. Funktionen som låter text kopieras med ett kortkommando har återvänt, vilket har efterfrågats av flera spelare. Chattserverns anslutning har också förbättrats.

Tills dess önskar vi er mycket nöje och trevlig resa!
Rail Nation-teamet