Spelregler

Spelreglerna är ett tillägg till våra allmänna användarvillkor. Blir du avstängd eller vill kontrollera vad som är tillåtet eller inte, bör du även läsa de allmänna villkoren. I synnerhet paragraf 11.

Att bryta mot spelreglerna anses vara en överträdelse och kommer att behandlas på så vis. Spelreglerna gäller även spelare som planerar att ta bort sina konton, och de som redan har påbörjat raderingen av sina konton.

  1. Konto

1.1. Det är endast tillåtet för spelare att äga och spela på ett konto per spelvärld.

1.2. Personen vars e-postadress kontot är registrerat på räknas som kontoinnehavare. Support har rätt att begära e-postadressen som verifiering.

1.3. Att dela sitt lösenord med andra är ett brott mot reglerna och kommer att bestraffas. Undantaget är konton för flera spelare. Dessa tillåts endast om spelarna på kontot inte äger eller spelar på ett annat konto i samma spelvärld. Konton som används på samma dator får inte ha samma lösenord. I händelse av misstankar har spelets Support rätt att vidta de åtgärder som krävs för att upprätthålla ett rättvist spel.

1.4. Det är ett brott mot reglerna att försöka få tillgång till ett konto utan tillstånd. Alla inloggningar som utförs av någon annan än kontoinnehavaren ses som olovliga. Överträdelser kan leda till permanent eller temporär avstängning från spelet. Våra representanter ber dig aldrig att lämna ut ditt lösenord!

1.5. Inaktiva Rail Nation-konton kommer inte att raderas.

  1. Netikett

2.1. Det är förbjudet att använda andra språk än serverspråket och engelska i IGMs (meddelanden i spelet), chattmeddelanden, världschatten eller spelarprofiler utan att en översättning till serverspråket har inkluderats. Vilket språk som är serverspråk avgörs av vilka flaggor som syns när du väljer server. Vissa servrar har flera serverspråk, vilket alltid visas tydligt för varje spelvärld.

2.2. Vi tillåter inga länkar i chattar, profiler eller spelforumet. Fullständiga länkar (ej förkortade) som leder till domäner tillhörande Travian Games GmbH och/eller anslutna företag samt tillförlitliga webbplatser (YouTube, Wikipedia etc.) omfattas inte av detta förbud. Alla länkar som leder till sidor med opassande material är dock förbjudna, även på tillförlitliga webbplatser.

2.3. Alla former av annonser, spam och kedjebrev är förbjudna.

2.4. Det är förbjudet att publicera spelmeddelanden, e-postmeddelanden eller chattloggar i spelet eller spelforumet utan båda parters (eller alla inblandades) medgivande.

2.5. Det är förbjudet tvinga en spelare att radera, ge bort eller dela sitt konto med någon och/eller att kräva att någon avslöjar sitt lösenord eller bryter mot reglerna.

2.6. Att dra nytta av buggar i spelet är förbjudet och kommer att bestraffas. Detsamma gäller för script, bottar eller andra liknande program. Spelet får endast spelas med konventionella webbläsare, och inte med webbläsare som modifierats för Rail Nation. Grafikpaket är undantagna från denna regel.

2.7. Att utge sig för att vara en officiell organisation i Rail Nation, eller att använda sig av oetiska eller politiskt inkorrekta namn är förbjudet, och kommer att bestraffas med omedelbar radering av kontot.

2.8. Att falskeligen utge sig för att representera Rail Nation i spelchattar eller andra meddelandekanaler är förbjudet och kommer att bestraffas.

  1. Administration

3.1. Support och administratörer har rätt att bestämma bestraffningarna för regelbrott. Eventuella förluster, i form av förlorade skördar, förlorade tävlingar eller annat som spelaren drabbas av vid en avstängning kommer aldrig att kompenseras. Spelaren har inte rätt att begära ersättning för förlorad tid för premiumfunktioner (som t.ex. pluskonto, forskare, mekaniker) under en avstängning. Spelare som betalar för Rail Nation kommer inte att behandlas annorlunda när det kommer till spelregler, avstängningstider eller bestraffningar.

3.2.Bryter du mot reglerna är din enda kontaktkanal Support-teamet i din spelvärld. Du kan använda kontaktformuläret (https://support.rail-nation.com/) för att förklara omständigheterna kring regelbrottet. Har du goda skäl att ifrågasätta Support-teamets beslut kan du be om att ärendet ska tas vidare uppåt i organisationen. Ditt ärende kommer då att granskas.

3.3. Rail Nation-teamet har rätt att när som helst ändra spelreglerna.

3.4. Om en enstaka paragraf i spelreglerna blir ogiltig påverkas endast giltigheten för den individuella paragrafen, snarare än hela regelverket. Ogiltiga paragrafer kommer att uppdateras av administratörerna så snart som möjligt.

3.5. Rail Nation-teamet förbehåller sig alltid rätten att upprätthålla ett rättvist spel för alla spelare, särskilt i fall då en undersökning visar att situationen potentiellt är skadlig för spelet som helhet eller för en eller flera enskilda spelare. I sådana situationer har Rail Nation-teamet all rätt att vidta de åtgärder som krävs, även om den specifika situationen inte omnämns i spelreglerna.

  1. Sportslighet

Följande beteende anses osportsligt och kommer att leda till bestraffningar om det leder till att spelare behandlas illa.

4.1. Avsiktligt förstöra spelupplevelsen för en eller flera spelare genom att:

– Upprepa samma uttryck eller ord (spam av alla slag)

– Missbruka och utnyttja buggar eller funktionsbrister

– Förolämpa, förtala, hota, offentligt anklaga eller rikta andra opassande kommentarer eller handlingar mot andra spelare.

4.2. Skvaller eller respektlöst tal riktat mot en enskild spelare, en grupp av spelare eller representanter för Rail Nation i en eller flera spelvärldar, oavsett om spelaren eller gruppen är närvarande i den aktuella spelvärlden eller inte.

4.3. Direkta eller indirekta meddelanden/chattar med förolämpningar av religion, kön eller ras mot en enskild spelare eller grupp av spelare.

4.4. Användande av förolämpande förkortningar (gäller för paragraf 4.1., 4.2. och 4.3. i sektionen Sportslighet).

4.5. Att en spelare avsiktligt skapar två eller fler konton i samma spelvärld med avsikt att manipulera eller utnyttja spelets funktioner.