Spelregler

Spelreglerna är ett tillägg till de allmänna Användarvillkoren. Vid blockering eller för att kontrollera vad som är tillåtet eller inte bör även Användarvillkoren, i synnerhet avdelning 8, studeras.

Att kringgå spelreglerna anses vara en överträdelse och kommer att behandlas som det. Spelreglerna gäller även spelare som avser att radera sitt konto och de som redan har inlett raderingsprocessen.

1.) Kontot

 • 1.1. Varje spelare får endast äga och spela på ett konto per spelvärld.
 • 1.2. Kontoinnehavaren är personen vars e-postadress har registrerats med kontot. Support har rätt att begära e-postadressen som ett bevis på äganderätt.
 • 1.3. Att dela lösenord med andra spelare är inte tillåtet, och kommer att bestraffas. Undantag: Konton med flera spelare. Dessa är endast tillåtna om spelarna på ett konto inte äger eller spelar på ett annat konto på samma spelvärld. Konton som spelas från samma dator får inte använda samma lösenord.
 • 1.4. Det är mot reglerna att försöka få tillgång till ett annat konto på olaglig väg. Inloggningar som inte utförs av kontoinnehavaren anses vara olagliga. Överträdelser kan leda till avstängning från spelet. Teamet kommer aldrig att be om ditt lösenord!
 • 1.5. Ett konto måste alltid spelas för sitt eget syfte och får inte existera endast för att tjäna ett annat konto. Konton som används enbart för att ge andra konton förmåner (”pushing”) är inte tillåtna.
 • 1.6. Inaktiva konton kommer i allmänhet inte att raderas i Rail Nation.

2.) Netikett

 • 2.1. Förolämpningar, nedsättande språk och andra osmakliga kommentarer om andra spelare i någon form och varsomhelst i spelet kommer inte att tolereras och kommer att bestraffas.
 • 2.2 Det är förbjudet att använda andra språk än serverspråken och engelska i IGMs (meddelanden i spelet), chattmeddelanden, världschatten eller spelarprofiler. Vilka språk som är serverspråk avgörs av vilka flaggor som syns när du väljer server. En server kan ha mer än ett serverspråk.
 • 2.3 Länkar som inte leder till hemsidor som tillhör Travian Games GmbH och/eller dess dotterföretag är förbjudna i chattar, profiler och forum.
 • 2.4. Marknadsföring av alla slag, spam och kedjebrev är inte tillåtna.
 • 2.5. Offentliggörande av IGM, e-postmeddelanden eller chattloggar i spelet eller på forumet utan medgivande från båda/alla inblandade parter är inte tillåtet.
 • 2.6. Det är förbjudet att tvinga en spelare att radera, ge bort eller dela sitt konto, eller att kräva att de delar sitt lösenord eller bryter mot en regel.
 • 2.7. Att utnyttja buggar i spelet är förbjudet och kommer att bestraffas. Detsamma gäller användning av scripts, bots eller andra liknande program. Spelet får endast spelas med konventionella webbläsare och inte med webbläsare som modifierats för Rail Nation. Grafikpaket undantas från denna regel.
 • 2.8. Att låtsas vara en officiell talesperson för Rail Nation eller att använda oetiska eller politiskt inkorrekta namn är förbjudet och kommer att bestraffas med omedelbar radering.

3.) Administration

 • 3.1. Support-teamet och administratörerna har rätt att bestämma straffen för regelöverträdelser. Kompensation betalas aldrig ut för förlorade inkomster, tävlingar eller andra förluster som inträffade under blockeringen. Spelaren har ingen rätt till ersättning eller gottgörelse för förlorad tid för premiumfunktioner (Pluskonto, startpaket, forskare) under blockeringsperioden. Ingen särbehandling kommer att ske för betalande Rail Nation-spelare beträffande spelreglerna, vare sig under blockeringsperioden eller gällande beslut om bestraffning.
 • 3.2. Bryter du mot reglerna är din enda kontaktkanal Support-teamet i din spelvärld. Du kan använda kontaktformuläret (https://support.rail-nation.com/) för att förklara omständigheterna kring regelbrottet. Har du goda skäl att ifrågasätta Support-teamets beslut kan du be om att ärendet ska tas vidare uppåt i organisationen. Ditt ärende kommer då att granskas.
 • 3.3. Rail Nation-teamet förbehåller sig rätten att ändra spelreglerna när som helst.
 • 3.4. Blir en enskild paragraf av dessa spelregler ogiltig påverkas endast giltigheten av den paragrafen, snarare än hela regelverket. Ogiltiga paragrafer kommer att ändras av administratörerna så snart som möjligt.