En stor uppdatering är på väg!

Kära järnvägsentusiaster,

I ”Steam over Europe” introducerade vi förra året inte bara en ny karta, utan även en helt ny spelversion av Rail Nation. Som en del av vår modernisering var avsikten att alla scenarier, inklusive mobilappen, skulle strömlinjeformas, både utseendemässigt och tekniskt. Efter lanseringen upptäckte vi snabbt att mer arbete krävdes och att fler förbättringar var möjliga.

Vi har därför gått igenom er feedback, pratat med spelare och påbörjat flera omarbetningar. Tiden är nu inne: den första stora uppdateringen av Rail Nation är redo! Uppdateringen körs redan på våra testservrar.

Uppdateringen åtgärdar ert främsta bekymmer: det nya gränssnittet. Det har gjorts om helt. Uppdateringen lägger dessutom till fler tekniska funktioner, t.ex. fönster och ett nytt Pluskonto. ”Steam over Europe”-versionen utgör grunden för denna omarbetning, och det är av denna anledning som de klassiska servrarna inledningsvis inte kommer att dra nytta av allt nytt i uppdateringen. Denna bild visar er vad som släpps i kommande versioner.

Alla servrar som kör USA-scenariot kommer att uppdateras till den senaste versionen och ta del av förbättringarna av RTS (systemet som hanterar beräkningar i bakgrunden) och andra prestandaförbättringar. Uppdateringen sker nästa gång spelvärlden startar om. Ungefärliga datum för detta visas i följande tabell.

Denna uppdatering är ett enormt framsteg för spelets kvalitet och stabilitet. Vårt långsiktiga mål är att alla scenarier ska vara strömlinjeformade både tekniskt och visuellt, då detta underlättar pågående utveckling och underhåll mycket. Åtgärdande av buggar och lansering av nytt spelinnehåll skulle exempelvis bli oberoende av scenario och gå snabbare att implementera. De klassiska servrarna kommer dock inte att uppdateras förrän 2018.

Vi kommer att diskutera innehållet i uppdateringen närmare under de kommande veckorna. Tills dess önskar vi er mycket nöje och trevlig resa!

Rail Nation-teamet